Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Pogoji in pravila poslovanja spletne trgovine Lorbek Herbs

Splošni pogoji uporabe spletne strani Lorbek Herbs
 

Splošni pogoji spletne trgovine Lorbek Herbs so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami. 

S spletno trgovino Lorbek Herbs (v nadaljevanju tudi »trgovina« in »prodajalec«) upravlja podjetje  Lorbek Herbs, Darja Lorbek, s.p. Breznikova ul. 14, 1230 Domžale matična številka: 8523860000, davčna številka: SI34698027 telefonska številka: 040 573 499, ki je ponudnik storitev e-poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Lorbek Herbs, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med LorbekHerbs  in kupcem. Kupca zavezujejo Pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Obvezujemo se, da poslovanje spletne trgovine poteka v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporaba spletnih strani Lorbek Herbs je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. S svojim pritiskom na gumb »NAPREJ NA ZAKLJUČEK NAKUPA« ob nakupu v spletni trgovini Lorbek Herbs izrecno soglašate z njeno vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Lorbek Herbs ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Za vse vrste naročil izdelkov (preko spleta, preko e-pošte, telefona), za katere želite dostavo, veljajo splošni pogoji in cene dostave naše spletne trgovine www.lorbekherbs.si.

Opredelitev pojmov
 

 • uporabnik ste vi, ki brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec;
 • kupec je tisti uporabnik spletne trgovine, ki so odloči za nakup katerega koli izdelka (artikla);
 • ponudnik je Lorbek Herbs, Darja Lorbek s.p., Breznikova ul.14, 1230 Domžale;
 • spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen obveščanju in ponujanju izdelkov, ki jih trži ponudnik ter nakupu s strani uporabnikov.

Uporaba

Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo informacijskega sistema v naši spletni trgovini. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajate, da ne boste: 

 • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
 • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;
 • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

Prepovedano je kopiranje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali kakršenkoli drug način distribuiranja katerih koli podatkov, ki so del spletnega mesta www.lorbekherbs.si, razen v primeru danega pisnega dovoljenja s strani družbe Lorbek Herbs.

Varovanje in zaščita
 

Družba Lorbek Herbs se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega svojega kupca. V skladu z zakonskimi določili, ki formalno določajo načine poslovanja, je zavezan k varovanju osebnih podatkov in preprečevanju dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. 

Uporabnik prevzema vso odgovornost za verodostojnost osebnih in kontaktnih informacij. Osebni podatki, ki jih je uporabnik oddal na spletnih straneh  Lorbek Herbs so shranjeni v posebni bazi podatkov in se lahko uporabljajo izključno v namene poslovanja z našimi kupci ter za občasno pošiljanje informativnega gradiva. 

Osebne in kontaktne informacije ne bomo uporabili v nobene druge namene in ne bomo jih razkrivali tretjim osebam. 

Vaše podatke iz baze podatkov lahko v vsakem trenutku na vašo zahtevo trajno odstranimo.

Nakupovanje in posredovanje osebnih podatkov je dovoljeno samo pravno in poslovno sposobnim osebam, starejšim od 15. leta, ostale osebe morajo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika. 

Varnost strežnikov
 

Strežniki so pred zunanjim  svetom zavarovani z več požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom. 

Družba Lorbek Herbs zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, zakonskimi določbami in uporabnikovo osebno odgovornostjo. 

Strežnik ob prejetju naročila preveri podatke in uporabniku vrne podatke v preverbo. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak poslani napačni podatki.

 Povezave na druge spletne strani
 

Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih družba Lorbek Herbs ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Lorbek Herbs ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani. 

Izključitev jamstva
 

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »takšne kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen. 

Izključitev odgovornosti
 

V nobenem primeru Lorbek Herbs oziroma njegovi zaposleni ne bodo odgovorni za slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani. 

Spremembe določil
 

Družba Lorbek Herbs si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani ponudnika, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe spletne trgovine po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna. 

Dostopnost informacij
 

Družba Lorbek Herbs  se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije: 

 1. podatke o podjetju Lorbek Herbs (ime in sedež podjetja, davčna in matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon). Naveden je naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka in naslov elektronske pošte. Navedena je tudi sedež podjetja na katerega lahko potrošnik naslovi svoji pritožbo.
 3. bistvene lastnosti artiklov (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami in garancijami) ter morebiten rok veljavnosti tega podatka,
 4. pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 5. plačilne pogoje,
 6. cene, ki so jasno in nedvoumno določene in razvidno je prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve,
 7. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostav ali pošiljanja ali opozorilo, da takšni strški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 8. časovno veljavnost ponudbe – naša ponudba je dnevna in si pridržujmo pravico do dnevne sprembe cen,
 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.čl. ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.čl. členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 10. seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake,
 11. možnost in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je ta informacija na voljo,
 12. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci,
 13. možnosti izvensodnega reševanja sporov,

Vse navedene informacije so sestavni del kupoprodajne pogodbe.

 

Naročanje
 

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Lorbek Herbs in kupcem je v spletni trgovini  Lorbek Herbs sklenjena v trenutku, ko Lorbek Herbs kupcu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: Lorbek Herbs potrjuje sprejem vašega naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji dokončni in veljajo tako za Lorbek Herbs kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. 

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku družbe Lorbek Herbs.

Postopek nakupa
 

Nakupovalna košarica se v spletni trgovini Lorbek Herbs se obnaša zelo podobno kot v klasični trgovini. V košarico torej lahko kupec spravljaja artikle, ki se mu zdijo zanimivi in vredni nakupa, pred nakupom pa jih lahko iz košarice odstrani.

Vrednost košarice se sproti sešteva, v košarici lahko kupec tudi spreminja količino izbranih artiklov.

 1. Če kupec želi izdelek kupiti, izbere izdelek in ob njem klikne na »V KOŠARICO«.  Izdelek bo dodan v nakupovalno košarico.
 1. Ko bo kupec izdelek dodal v nakupovalno košarico, se bo zgoraj na strani prikazal zavihek, kjer je seznam vseh trenutno naročenih izdelkov. Z nakupovanjem ostalih izdelkov lahko kupec nemoteno nadaljuje in dodaja izdelke iz spletne trgovine v košarico. 
 1. Ko kupec želi nadaljevati nakup ali spremeniti količine izdelkov, v košarici, klikne na povezavo »PREGLEJ«in nato »NA BLAGAJNO«.
 1. Kupec pregleda izdelke v svoji nakupovalni košarici, ki jih želi kupiti. Če želi katerega koli odstraniti, klikne na križec v ustrezni vrstici izdelka. Če želi spremeniti naročeno količino izdelka, vpiše želeno količino ali klikne puščici za dodajanje in odvzemanje količin. Nato kupec prebere pogoje poslovanja in odkljuka, v kolikor z njimi soglaša in želi nadaljevati naročilo. Za nadaljevanje nakupa klikne na povezavo »NAPREJ NA PLAČILO IN DOSTAVA«.
 1. V drugem koraku vnese svoje osebne podatke, izbere način dostave in način plačila ter dopiše morebitne opombe. Z vpisom in oddajo osebnih podatkov na tej strani se strinja. Za nadaljevanje nakupa klikne na povezavo »NAPREJ NA PREDOGLED NAROČILA«.
 1. V tretjem koraku naročila še enkrat pregleda naročilo. Za nadaljevanje nakupa klikne na povezavo »NAPREJ NA ZAKLJUČEK NAKUPA«

Njegovo naročilo je oddano.

Kupec bo prejel e-sporočilo, ki bo potrdilo njegovo naročilo. Potrudili se bomo, da bo čim prej prejel naročene izdelke. Če ima kupec kakršno koli vprašanje v zvezi z naročilom, nas lahko pokliče na telefonsko 040 573 499.

V primeru nezmožnosti dobave naročenega izdelka (v predvidenem času),  bomo kupca o predvidenem roku dobave pisno ali ustno obvestili.

Postopek obveščanja o nakupu
 

1. Naročilo prejeto

 Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto.

Prek elektronske pošte Lorbek Herbs kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči na Lorbek Herbs, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. 

V primeru nedobavljivosti naročenih izdelkov, Lorbek Herbs po prejemu naročila o tem obvesti kupca. Lorbek Herbs ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi morebitnih daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih Lorbek Herbs nima na zalogi v lastnem skladišču. 

2. Naročilo realizirano

Lorbek Herbs se zavezuje, da v najkrajšem možnem času blago zapakira in odpošlje. V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila, je to možno le do trenutka odpošiljanja blaga. Svojo namero mora kupec prodajalcu nemudoma sporočiti na telefonsko številko 040 573 499 ali po e-mailu na naslov info@lorbekherbs.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi, vendar mu prodajalec sme zaračunati stroške dostave in vračila blaga po ceniku Pošte Slovenije ali več, če so dejansko nastali višji stroški. 

Načini plačila

Kupcu pošljemo predračun, ki ga pred dobavo poravna preko elektronskega bančništva ali na njemu najustreznejši način. Naročene izdelke lahko kupec plača tudi ob prevzemu paketa. Pismonoši ali na pošti kupec plača z gotovino.

 Izdaja računa

Lorbek Herbs ob dostavi naročenih artiklov kupcu priloži račun. Na računu so razčlenjene cene in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na računu, če so ti enaki kot v naročilu, Lorbek Herbs ni dolžna upoštevati.

Cene
 

Vse cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost. Podjetje.  Kljub rednemu ažuriranju podatkov se lahko pripeti, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bomo kupcu omogočili odstop od nakupa ali mu ponudili kakšno drugo rešitev, ki mu bo odgovarjala. V ceno izdelka dostava ni všteta. Pri tem mora kupec upoštevati pogoje o dostavi, ki omogočajo tudi brezplačno dostavo.

Dostava in stroški dostave
 

Pri vrednosti nakupa nad 60,00 EUR stroške dostave poravna Lorbek Herbs. V nasprotnem primeru poštnina znaša 5,50€.

Paket bo kupcu dostavila Pošta Slovenije ali dostavna služba GLS. Pošta dostavi paket naslednji delovni dan po odpremi pošiljke (dostav med vikendom ni). Na dan odpreme paketa bo kupec prejel elektronsko sporočilo in SMS o odpremi paketa. Na dan dostave bo prejel SMS in elektronsko sporočilo o dostavi paketa. Pred dostavo ga bo pismonoša načeloma poklical. Kupec mu plača z gotovino. Če ga ob dostavi ne bo na dogovorjenem naslovu, mu bo pismonoša poslal SMS in elektronsko sporočilo ter pustil obvestilo v nabiralniku.

POMEMBNO OBVESTILO O RAVNANJU V PRIMERU POŠKODOVANE POŠILJKE:

V primeru, da je kupec prejel poškodovano pošiljko, mora v skladu z navodili Pošte Slovenije ravnati tako:

Na svoji Pošti mora nemudoma predložiti pošiljko na vpogled, vključno z zunanjo in notranjo ovojnino ter samo vsebino (izjemno pomembno je, da se pošiljka pusti v takšnem stanju, kot jo je prejel) in zahtevati sestavo zapisnika. Kupec lahko tudi obvesti Pošto, da je prejel poškodovano pošiljko in nekdo s Pošte se bo oglasil pri njemu ter naredil Zapisnik o poškodovani pošiljki. V primeru, da s poškodovano pošiljko kupec ne bo ravnal v skladu z navodili Pošte Slovenije, njegove reklamacije žal ne bomo upoštevali.

V primeru, da paketa po svoji subjektivni ali objektivni krivdi kupec ne prevzame, mu bomo zaračunali  stroške dostave paketa v višini 4,90 EUR ali več, če so dejansko nastali višji stroški.

Naročene izdelke lahko kupec prevzame tudi osebno na naslovu: Lorbek Herbs, Breznikova ul. 14, 1230 Domžale

Cena dostave paketa je izračunana na podlagi povprečne teže in vrednosti vseh paketov, ki jih podjetje Lorbek Herbs pošilja preko Pošte Slovenije. V primeru, da teža in vrednost posameznega spletnega naročila močno izstopa od povprečne teže in vrednosti vseh poslanih paketov si Lorbek Herbs pridržujejemo pravico, da za strošek dostave obremnimo naročnika in ga o tem predhodno obvestimo.

Naš pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije in GLS, vendar si pridržujemo pravico izbrati drugo dostavno službo, če bomo s tem lahko naročilo izpolnili bolj učinkovito.

 

Rok dostave blaga
 

V primeru oddaje naročila do 10. ure in če so vsi izdelki na zalogi, bo  Lorbek Herbs odposlal pošiljko še isti delovni dan. Pošta Slovenije lahko dostavi paket kupcu že naslednji delovni dan ali kasneje, če se Pošta in kupec tako dogovorita. 

V primeru, da vseh naročenih izdelkov ni na zalogi, Lorbek Herbs kupca pokliče in se z njim dogovori o najhitrejši možni dostavi. 

Nakup za pravne osebe
 

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da kupec v naročilu navede podatke o podjetju in podatek o obveznosti za obračun DDV. 

Če kupec želi račun na podjetje, zanj veljajo predhodno individualno dogovorjeni pogoji poslovanja. Pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v roku 14 dni od prevzema blaga brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe). 

Omejitev odgovornosti
 

Lorbek Herbs se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njenih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Lorbek Herbs ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Lorbek Herbs kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla. 

Lorbek Herbs ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Lorbek Herbs v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. 

Dopuščamo možnost za nepravilnosti podatkov, slikovnega, zvočnega in tekstovnega materiala na spletni strani. V tem primeru se za nastale napake opravičujemo. 

Nobeno besedilo na spletni strani www.lorbekherbs.si  ni nadomestilo za zdravniško diagnosticiranje oz. zdravljenje. Ničesar ne predpisujemo ali priporočamo in zato ne prevzemamo nobene odgovornosti. To so le informacije o možnih oblikah samopomoči na podlagi izsledkov raziskav. Če boste ravnali po njih, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom, sami prevzemate odgovornost za svoje zdravje, kar je sicer vaša ustavna pravica. 

Spletna trgovina deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu. Iz tehničnih ali drugih razlogov so občasno možne določene omejitve v dostopu.

Pritožbe in spori
 

Lorbek Herbs spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, zato se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja morebitnih pritožb. 

V primeru težav se kupec  s prodajalcem lahko poveže telefonsko na 040573 499 ali po elektronski pošti na info@lorbekherbs.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. 

Če spora ni možno rešiti z dogovorom, je pristojno stvarno sodišče sedeža prodajalca.

 

Končna določba
 

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. 

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih. 

Pogoji so velavni od maj 2020.